Over ons

Over KDV De B'Engeltjes


Erkende kinderopvang in Herent


Kinderdagverblijf De B’ Engeltjes is een kwaliteitsvolle groepsopvang erkend door Kind en Gezin waar elk kind de kans krijgt om zichzelf te zijn, te schitteren, te ontwikkelen … dit alles op zijn/haar tempo en unieke manier. De B’Engeltjes zet zijn deuren open voor ALLE kinderen van 0 jaar tot schoolrijpheid. Het B’ Engeltjesteam bestaat uit zestien medewerkers die zich elke dag inzetten voor de begeleiding en verzorging van 60 baby’s en peuters.


Ons kinderdagverblijf is opgedeeld in 3 babygroepen en 4 peutergroepen. In de babygroepen werken we op het ritme van het kind. In de peutergroepen werken we met een vaste dagstructuur. De peutergroepen maken gebruik van de klaspop Jules, die altijd onze peuters meeneemt op leerrijke en boeiende avonturen. Elke dag streven wij naar een kindgerichte werking. Ieder kind krijgt de kans om zich te ontplooien in een veilige omgeving. Speelgoed en materialen zijn aangepast aan de leeftijd, interesses van het kind.


Verder trachten we ons flexibel op te stellen ten aanzien van nieuwe ideeën, werkmethodes en veranderingen binnen de kinderopvang en maatschappij. Dit met als oogmerk eventuele leemtes aan te vullen en een kwaliteitsvolle kinderopvang te blijven aanbieden.


Groepsopvang De B’Engeltjes is gelegen in de Hollestraat 34 in de dorpskom van Veltem-Beisem. Veltem-Beisem is een deelgemeente van Herent. De groepsopvang is aangrenzend gelegen tussen het klooster van de Zusters Annonciaden en de Pastoor De Clerck school. Het kinderdagverblijf is gelegen tussen de Brusselsesteenweg – Leuvensesteenweg en Mechelsesteenweg, die leiden naar de 3 steden Leuven, Brussel en Mechelen.


Verantwoordelijken


Dagelijkse leiding kinderdagverblijf:

  • An Waeyenbergh
  • Sofie Van Thillo


Raad van Bestuur VZW Kinderdagverblijf De B'Engeltjes:

  • Voorzitter: Pol Waeyenbergh
  • Penningmeester: Zuster Machteld (Mariette Dekkers)
  • Secretaris; Raf Croux
  • Yolanda Coudré
  • Manuella Vandenbrande
  • Tony Vanderbruggen